חישוב יחס מהירות
("Speed Ratio")

| יחס מהירות כמות הסיבובים של הגלגל הקטן במערכת, ליצירה של סיבוב שלם של הגלגל הגדול.