הקלד את מומנט מהירות סיבוב המנוע לדקה ואת קוטר הגלגל במערכת, ותקבל את מהירות סיבוב הגלגל לפי מ"מ לשנייה.

חישוב מהירות התקדמות (SOP)

| Speed of Progress מהירות ההתקדמות