קוטר הגלגל הגדול

קוטר הגלגל הקטן

חישוב מהירות סיבוב לדקה (RPM)

| RPM כמות הסיבובים שהמנוע מסתובב לדקה.

הקלד את קוטר הגלגל הקטן במ"מ ואת מהירות ההתקדמות במ"מ ותקבל את מספר סיבובי המנוע לדקה.