WhatsApp Image 2021-10-05 at 11.40.31.jpeg

לולים אוטומטיים סרטי מסוע PP

WhatsApp Image 2022-05-23 at 14.43.36.jpeg

מסוע פוליפרופילן PP עבור תעשיית הלולים האוטומטיים המיועד עבור

פינוי לשלשת (צואה) של העופות ובכך מניעת הצטברות ושמירה על היגיינה.

סרט ייעודי מחורר המיועד להנעת הביצים (נפוץ בעיקר בלולי חופש).

WhatsApp Image 2022-05-23 at 13.52.03.jpeg
WhatsApp Image 2021-10-05 at 11.40.30.jpeg

ייצור סרט המסוע נעשה כחול-לבן ולפי בקשה וצרכי הלקוח (עובי/רוחב/קושי).

בנוסף אנו מספקים מגוון של שירותים כגון -