כח הרצועה לפי מספר שיניים, ומספר סיבובים של  המנוע לדקה

דרוג כח הרצועה לפי  סיבוב מנוע לדקה, ומספר שיניים של הגלגל רצועה הקטן ביותר
ותקבל את כח הרצועה לס"מ לפי רוחב הרצועה המצויין בכותרת המחשבון

3M / 9mm Power Rating (kW) 

5M / 9mm Power Rating (kW) 

8M / 20mm Power Rating (kW) 

14M / 40mm Power Rating (kW)