דרג את כח הרצועה לפי סיבוב המנוע לדקה ומספר השיניים של גלגל הרצועה הקטן ביותר ותקבל את כח הרצועה לס"מ לפי רוחב הרצועה המצוין בכותרת במחשבון.

כח הרצועה לפי מספר שיניים ומספר סיבובים של המנוע בדקה

3m / 9mm Power Rating (Kw)

 

5m / 9mm Power Rating (Kw)

 
 

8m / 20mm Power Rating (Kw)

14m / 40mm Power Rating (Kw)