הקלד את מומנט ההנעה ואת מספר הסיבובים לדקה של המנוע ותקבל את כוח ההעברה.

חישוב כוח ההעברה (KW)
("Transmission Power")