היקף רצועה בעזרת נתוני שטח + אחוז התארכות של החומר

New Project (7).png

קוטר גלגל מונע

קוטר גלגל מניע

New Project (6).png

מרחק בין מרכזי צירים

הקלד את קוטר הגלגלים ואת מרחק מרכזי הציר
הקלד את אחוז ההתארכות של החומר(לכל יצרן וחומר יש את נתון ההתארכות של החומר לפי נתוני ייצור ונתונים טכניים)
ותקבל את היקף הרצועה הרצוי עבור המערכת