מרחק בין מרכזי צירים

קוטר גלגל מונע

קוטר גלגל מניע

היקף רצועה בעזרת נתוני שטח + אחוז ההתארכות של החומר

לקבלת היקף הרצועה הרצוי עבור המערכת הקלד את קוטר הגלגלים, מרחק מרכזי הציר ואת אחוז ההתארכות של החומר (לכל יצרן וחומר יש את נתון ההתארכות של החומר לפי נתוני ייצור ונתונים טכניים).