מערכת

New Project (7).png

קוטר גלגל מונע

קוטר גלגל מניע

רצועות תזמון

 V רצועות טריזיות

בנה בעצמך

גלגלי הרצועה

New Project (8).png
New Project (6).png

מרחק בין מרכזי צירים

New Project (3).png
New Project (1).png
New Project (12).png