"רצועות מקבילות"

Z \ SPZ \ 3V \ 9.5\AVX10

A \ SPA \ 12.5\AVX13

B \ SPB \ 5V 

C \ SPC 

V מחשבון המרת רצועות 

  ,רצועות שמיוצרות בחתכים דומים, כוחות הרצועה קרובים ובד"כ יוכלו להחליף אחת את השניה 

הקלד את מידת הרצועה בחלקה העליון של העמודה [החלק הלבן] ותקבל את האפשרויות לרצועות מקבילות

A - 12.5 - SPA

B - 5V - SPB

C - SPC

Z - SPZ - 3V - 9.5