בחר מהרשימה את גלגל הרצועה והקלד את מספר השיניים/הנעיצים בגלגל הרצועה ותקבל את קוטר הגלגל במ"מ ואינצ'ים

חישוב גלגל רצועת תזמון

  לפי מספר נעיצים