קוטר גלגל רצועת תזמון לפי מספר נעיצים

בחר מהרשימה את חתך גלגל הרצועה
והקלד את מספר השיניים \ הנעיצים בגלגל הרצועה
ותקבל את קוטר הגלגל במ"מ ואינצ'ים