PVC סרטי מסוע

 מיועד לרוב למפעלי מזון, בתי אריזה ולהובלת מוצרים קלים

    מבנה ועובי הסרט נמדדים לפי צריכה ובקשה של הלקוח

מגיעים במגוון של צורות וחיספוסים 

20210708_111337.jpg