מתיחות מומלצת
"מתח יעיל"

"Effective tension"

Kwהקלד את כח העברה
m \ sואת מהירות  הרצועה
ותקבל את המתיחות המומלצת