בחר מהרשימה את חתך הרצועה המתאים והקלד את מידת ההיקף החיצוני של הרצועה במ"מ.

מידת רצועה טריזית

  לפי אורך + חתך