מהירות רצועה מטר לשניה M /S

בחר את חתך הרצועה מהרשימה
והקלד את מספר סיבובי המנוע לדקה
ותקבל את מהירות הרצועה