בחר את חתך הרצועה מהרשימה והקלד את מספר הצלעות / חריצים לאורך הרצועה ע"מ לקבל את רוחב הרצועה במ"מ

רצועת Poly V

  רוחב רצועה לפי מספר צלעות