לקבלת מידת הרצועה המבוקשת, בחר את חתך הרצועה מהרשימה והקלד את אורך / היקף הרצועה במ"מ

רצועת Poly V

  לפי אורך + חתך