רצועות תזמון

 חתך רצועת תזמון לפי אורך(מ"מ) + מספר שיניים

2.03    -   MXL

5.08    -   XL

9.52    -   L

12.70  -   H

22.22  -   XH

31.75  -   XXH

2         -   2M

3         -   3M

5         -   5M

8         -   8M

14       -  14M

2.5      -  T2.5

5         -  T5

10       -  T10

20       -  T20

חישוב רצועת תזמון לפי מספר שיניים

לפי אורך + חתך Poly V  רצועת 

לפי מס צלעות Poly V רוחב רצועת 

 V רצועות טריזיות

מחשבון לחישוב משקל רצועה(גרם)

 היקף רצועה בעזרת נתוני שטח + אחוז התארכות של החומר

גלגלי הרצועה

קוטר גלגל רצועת תזמון לפי מספר נעיצים

המלצה לקוטר גלגל הרצועה הקטן ביותר

 מידת רצועת טריזית לפי אורך + חתך

(Sop) חישוב מהירות התקדמות 

מהירות ההתקדמות "Speed of progress"

(Nm) חישוב מומנט הנעה 

מומנט הנעה : הכוח שידרש מהמנוע על מנת לבצע תזוזה ראשונית של המערכת

Rpm חישוב מהירות סיבוב לדקה

Rpm
כמות הסיבובים שהמנוע מסתובב בדקה

מסוע מודולרי(חוליות)

בניית מסוע, חישוב חוליות, פינים ושלבים

הנתונים במחשבון הם על פי חברת
unichain
לבחירת סוג המסוע לפי צריכה ונתונים טכניים