חתך רצועת תזמון לפי אורך(מ"מ) + מספר שיניים

הקלד את אורך הרצועה במ"מ, ומספר השיניים של הרצועה
ותקבל את המידה של חתך הרצועה במ"מ
השווה את התוצאה למידות בטבלה

2.03    -   MXL

5.08    -   XL

9.52    -   L

12.70  -   H

22.22  -   XH

31.75  -   XXH

2         -   2M

3         -   3M

5         -   5M

8         -   8M

14       -  14M

2.5      -  T2.5

5         -  T5

10       -  T10

20       -  T20