מספר שיניים
אורך רצועה
20
T20
10
T10
5
T5
2.5
T2.5
14
14M
8
8M
5
5M
3
3M
2
2M
31.75
XXH
22.22
XH
12.70
H
9.52
L
5.08
XL
2.03
MXL
חתך רצועת תזמון

  לפי אורך (מ"מ) + מספר שיניים 

1 הקלד את אורך הרצועה במ"מ ומספר השיניים של הרצועה, ותקבל את המידה של חתך הרצועה במ"מ.

2 השווה את התוצאה למידות בטבלה.