חיתוך חומרים

.חיתוך חומרים רכים עד 6 ממ, ברמה גבוהה, ובצורה עקבית

 יש באפשרותנו לקחת את המוצר להוריד מידות לקובץ, וליצור סדרה מדויקת של מוצרים