חיתוך חומרים

חיתוך חומרים רכים עד 6 מ"מ ובצורה עקבית

יש באפשרותנו לרחת את המוצר ולהוריד מידות לקבוץ, ליצור סדרה מדוייקת של מוצרים.