בחר את חתך הרצועה מהרשימה והקלד את מספר השיניים ברצועה ותקבל את מידת הרצועה

חישוב רצועת תזמון

  לפי מספר שיניים