חישובים למערכת   
 
היקף הרצועה בעזרת נתוני שטח + אחוז ההתארכות של החומר
 
חישוב מומנט הנעה (Nm)
| מומנט הנעה הכוח שיידרש מהמנוע ע"מ לבצע תזוזה ראשונית של המערכת
 
חישוב מהירות סיבוב לדקה (Rpm)
| RPM כמות הסיבובים שהמנוע מסתובב בדקה
 
חישוב מהירות ההתקדמות (Sop)
| "Speed of Progress" מהירות ההתקדמות