1 בחר את חתך הרצועה מהרשימה והקלד את סיבובי המנוע לדקה

2 הקלד את היקף הרצועה במ"מ

3 קבל את הזמן בשניות שהרצועה מייצרת סיבוב שלם

זמן סיבוב שלם של הרצועה(בשניות SEC)

  רוחב רצועה לפי מספר צלעות