קוטר הגלגל הגדול

קוטר הגלגל הקטן

המלצה לקוטר גלגל הרצועה הקטן ביותר