המלצה לקוטר גלגל הרצועה הקטן ביותר

New Project (7).png

קוטר גלגל הגדול

קוטר גלגל הקטן