: בטיחות לפני עבודה
.1
התקן מכסי בטיחות לכל החלקים המסתובבים, כולל רצועות וגלגלי רצועה
.2
שיער, כפפות או בגדים חשופים עשויים להיתפס ולגרום להסתבכות עם הרצועה  או גלגל רצועה
.3
כאשר רצועה או גלגל רצועה לא תקינים, ונוצרת חתיכה בולטת שעלולה לגרום לפציעה
.4

יש להחליף גלגלי רצועה שחוקים על מנת להבטיח מגע טוב בין הגלגל לרצועה
גלגל רצועה שחוק מפחית את חיי הרצועה
גלגל רצועה שחוק עלול לגרום להחלקה של הרצועה על גבי הגלגל
גלגל רצועה שחוק עלול להוביל לרעידות, במיוחד כאשר דפנות הגלגל נשברו

 : התקנה נכונה
.1
הקפד לכבות את המתג ולחכות עד שהרצועות וגלגלי הרצועה יעצרו לחלוטין לפני ביצוע העבודה
.2
הרצועות וגלגלי הרצועה עלולים להיות בטמפרטורה גבוהה מאוד מיד לאחר שהן מפסיקות להסתובב, אין לגעת בהם עד שהם מתקררים
.3
אין לחתוך רצועה מתוחה בעזרת סכין, מספריים או כל כלי אחר(הרצועה עלולה לקפוץ ולגרום לפציעה)
.4
כאשר מחליפים כמה רצועות על גלגל אחד, הקפד להחליף את כל הרצועות בייחד מתיחות לא אחידה מפחיתה את העברת הכוח וגורמת לצמצום חיי העבודה של הרצועות החדשות על ידי החלקה של הרצועות המשומשות
.5
בדוק אם הרצועה יושבת על חריץ הגלגל כראוי לפני השימוש בהן
.6
לעולם אל תדחוף את הרצועה בכוח בלתי סביר, או תשתמש במברג וכדומה להושבת הרצועה בחריץ הגלגל(מצב זה גורם ל"שבירת הרצועה". בעת
(ההתקנה

.7
מתיחה נכונה היא החשובה ביותר גורם הכרחי לפעולה ארוכה ומספקת
מעט מדי מתח יגרום להחלקה, גרימת שחיקה ואובדן רצועה מהר מהמצופה
מתח רב מדי עלול לגרום ללחץ יתר על הרצועות, המסבים והצירים, ולגרום לתקלה או שבר 

 

20210720_110844 (1).jpg
IMG-20210627-WA0052.jpg